Ekkulla Park & Mark

Ekkulla Park & mark bedriver rådgivning och försäljning av produkter till grönytesektorn. Kunder som kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, golfbanor, fotbollsklubbar och markentreprenörer.

Alla produkter

Jord

Från Södra århults Torv, Hasselfors Garden, Bara mineraler 

Växtnäring

Från Yara AB, Algomin, Gullviks och organiska gödselmedel Biogrön och BioGrön Organica

Gräsfrö

Från Skånefrö

HybridGräs

Markskydd

Markdukar från marktegs AB  och markskyddsprodukter från Markskydd i Väst AB

Växtskydd

Från Gullviks AB tillhandahåller vi insektsmedel, ogräsmedel samt svampmedel.

Gelins KGK

Gelins KGK marknadsför bland annat koncentratsprutor, kompressorer, tvättar och annat som är bra att ha