Växtskydd i vårt sortiment

Från Miljöcenter AB tillhandahåller vi ogräsbekämpning från Greenline samt växtskydd från Neudorff.
Från Gullviks AB tillhandahåller vi insektsmedel, ogräsmedel samt svampmedel.
Skadedjursbekämpning från Nordisk Alkali.